conquistadorjd

Vasota Fort Trek (वासोटा किल्ला) May 2013

Vasota fort is also called as Vyaghragad, it’s located in Satara District. It is said that this fort was built by Kolhapur Shilahara Raja Bhoja II (1178–1193). It was captured by Shivaji Maharaj in 1660. There are very few historic events where this fort is mentioned. British officers who helped Siddi Johar during Panhala war …

Vasota Fort Trek (वासोटा किल्ला) May 2013 Read More »

कोसला – भालचंद्र नेमाडे [Kosla- Bhalchandra Nemade]

बऱ्याच  इंग्रजी कादंबर्या, ग्रंथ वगैरे वाचल्या नंतर एकादी मराठी कादंबरी वाचावी असा विचार चालू होता, पण नक्की कोणती वाचावी हे पक्के होत नव्हते. काही वर्ष्यांपुर्वी ‘कोसला’ या कादंबरीचे अर्धवट ध्वनिमुद्रण मी ऐकले होते आणि ते खूपच भन्नाट वाटले होते म्हणून मी ;कोसला’ वाचायचे नक्की केले. कोसालाची सुरवात खूपच मजेशीर आहे उदाहरणार्थ,वगैरे,आता हे नवीनच आणि आणि हे भलतच अश्या …

कोसला – भालचंद्र नेमाडे [Kosla- Bhalchandra Nemade] Read More »